Skip to main content

Information om reseförsäkringar

RESEFÖRSÄKRING PLUS
Denna försäkring stärker grundreseskyddet i hemförsäkringen

  • Covid-19 gäller som vilken akut sjukdom som helst
  • Om du blir satt i karantän på grund av Covid-19 (om lokala myndigheter kräver detta) och du missar din hemresa, ersätter försäkringen merkostnader för ny hemresa. Du kan även få ersättning för merkostnader för kost och logi.
  • Ny resa om mer än halva resan blir förstörd. Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden.
  • Ersättning för förlorade semesterdagar
  • Anslutningsskydd (om du missar en ansluting pga en plötslig och oförutsedd händelse)
  • Upp till 10 000 kr om du drabbas av någon självrisk.

Pris: 290 kr per person (7 dagar)

För- och efterköpsinformation klicka här >>
Klicka här för att läsa mer om Reseförsäkring Plus och VILLKOR>>

RESEFÖRSÄKRING BAS
Denna försäkring är för dig som inte har hemförsäkring

Pris:  480 kr per person. (7 dagar)

För- och efterköpsinformation BAS klicka här >>
Klicka här för att läsa mer om Reseförsäkring BAS och VILLKOR>>

BAGAGEFÖRSÄKRING

  • Ersätter försening av ditt incheckade bagage på en flygresa
  • Ersättning utgår redan efter 2 timmar
  • Ersätter stöld och förlust av ditt bagage och gäller under hela resa
  • Ingen självrisk

Pris: 125 kr per person.
Bagageförsäkring VILLKOR