Skip to main content

Miljöpolicy

Vi klimatkompenserar ALLA flygresor

Vi på Quality Travel tycker att flyget och flygresor fyller en viktig funktion både för privat- och affärsresenären. Våra resenärer får möjligheten att upptäcka nya länder och kulturer vilket ökar förståelsen för hur andra människor lever. Det ger nya insikter och dialoger som kan förebygga fördomar och kanske till och med förhindra konflikter, stora som små.

Flyget skapar också arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i länder som, av olika skäl, inte har det lika välbeställt som vi har det. Vi har dock ett ansvar att se till att det vi erbjuder får ett så litet avtryck som möjligt på vår vackra jord.

Vi har därför valt att klimatkompensera ALLA flygresor som vi säljer i vårt program. Detta är inget val eller extra kostnad som faller på varje enskild resenär, utan Quality Travel står för detta.

Hur går det till?
Vi samarbetar med Green Seat som hjälper oss att kalkylera våra resors utsläpp för att sedan garantera att mängden CO2 vi kompenserar för kommer att matchas med en faktisk minskning av atmosfärisk CO2. För närvarande sker det genom projekt som ger mer effektiv användning av spisar i Afrika, utbyggnad av vindkraft i Indien samt biogasproduktion i Afrika. Samtidigt får människor i Afrika och Asien betydligt bättre levnadsförhållanden vilket också är värdefullt. Vi gör därmed samtidigt en humanitär insats.

Kontroll
När ett projekt har inspekterats får det ett godkännande, och varje ton sparad CO2 numreras. Detta kallas en CO2-kredit. Varje kredit representerar en verifierad 1000 kilo reduktion i atmosfärisk CO2. Krediterna kallas Verified Emission Reductions (VERs). Övervakning sker av oberoende internationellt erkända offsetrevisorer, t ex TÜV eller SGS. Revisorerna nomineras och inspekteras av FN.

Dessa revisionsbyråer kontrollerar om ett projekt är upprättat och fungerar enligt angivna regler. En sådan uppsättning regler kallas en "standard". GreenSeat arbetar endast med projekt som använder de strängaste internationella standarderna VCS och Gold Standard vilket utvecklats av WWF och FN. Läs mer här.
 
Sedan starten av företaget för 10 år sedan har vi valt att hantera all kundkommunikation innan resan via email och elektroniska dokument. All information om våra resor finns på vår hemsida.