Skip to main content

Reseförsäkring och avbeställningsskydd

När du reser till Andorra bör du ha en reseförsäkring då det europeiska sjukvårdskortet inte godtas i landet.  Det finns många välutrustade sjukstugor som bl a har röntgenutrustning och läkare på plats.  Skulle faciliteterna inte räcka till så skickas man till Hospital General i Andorra la Vella.

Information om våra försäkringar som ger dig extra skydd och trygghet:

RESEFÖRSÄKRING PLUS
Denna försäkring stärker grundreseskyddet i hemförsäkringen

 • Covid-19 gäller som vilken akut sjukdom som helst
 • Om du blir satt i karantän på grund av Covid-19 (om lokala myndigheter kräver detta) och du missar din hemresa, ersätter försäkringen merkostnader för ny hemresa. Du kan även få ersättning för merkostnader för kost och logi.
 • Ny resa om mer än halva resan blir förstörd. Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden.
 • Ersättning för förlorade semesterdagar
 • Anslutningsskydd (om du missar en ansluting pga en plötslig och oförutsedd händelse)
 • Upp till 10 000 kr om du drabbas av någon självrisk.

Pris: 290 kr per person (7 dagar)

För- och efterköpsinformation klicka här >>
Klicka här för att läsa mer om Reseförsäkring Plus och VILLKOR>>

RESEFÖRSÄKRING BAS
Denna försäkring är för dig som inte har hemförsäkring
Pris:  480 kr per person. (7 dagar)
För- och efterköpsinformation BAS klicka här >>
Klicka här för att läsa mer om Reseförsäkring BAS och VILLKOR>>

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Pengarna tillbaka vid avbokning på grund av bland annat:

 • Den försäkrade eller den försäkrades medresenär eller nära anhörig till den försäkrade drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
 • Den försäkrade blir oväntat uppsagd från sitt arbete omedelbart före avresan.
 • Andra oförutsedda händelser, tex brand, inbrott m.m.

Pris: 6% av resans totala pris.
För- och efterköpsinformation klicka här >>
Klicka här för att läsa mer om avbeställningsskydd och VILLKOR

Om du behöver avboka din resa, kontakta Quality Travel. Fyll därefter i en skadeanmälningsblankett och skicka till SOLID försäkringar.

BAGAGEFÖRSÄKRING
För- och efterköpsinformation >>
Bagageförsäkring

 • Ersätter försening av ditt incheckade bagage på en flygresa
 • Ersättning utgår redan efter 2 timmar
 • Ersätter stöld och förlust av ditt bagage och gäller under hela resa
 • Ingen självrisk

Pris: 125 kr per person.
Bagageförsäkring VILLKOR

Skadeanmälningsblanketter får du av Quality Travel och du finner dem även på www.solidab.se/skada.

Blanketter: