Skip to main content

Resegarantier

Quality Travel har lagstadgade resegarantier ställda hos Kammarkollegiet.

RESEGARANTILAGEN I KORTHET

Resegarantilagen ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, vanligtvis på grund av att reseföretaget försatts i konkurs.

Resegarantilagen gäller:

  • Paketresor

  • Transporter som sker tillsammans med paketresor, s.k. stolsförsäljning

  • Utbildningsvistelse i kombination med transport (även om inkvartering sker hos värdfamilj och inkvarteringen är kostnadsfri), s.k. skolår

  • Paketreseliknande kombination av separata transport- och inkvarteringstjänster som sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, om resan är avsedd att förvärvas huvudsakligen för enskilt ändamål

  • Den som anordnar sådana resor, som faller in under bestämmelserna i lagen, ska ställa garanti i form av säkerhet till Kammarkollegiet. Om den som anordnar resan av någon anledning inte kan genomföra resan används säkerheten till att ge ersättning åt drabbade resenärer. Ansökan om ersättning lämnas till Resegarantinämnden.